Protectia mediului

Activitati intreprinse pentru evidenta gestiunii deseurilor si consultanta responsabil de mediu :

 • 1. Identificarea si codificarea deseurilor conform catalogului european de deseuri.
 • 2. Intocmirea lunara a evidentei gestiunii deseurilor pe tipuri de deseuri generate.
 • 3. Intocmirea si raportarea catre Agentia de Protectia Mediului a rapoartelor conform legislatiei in vigoare.
 • 4. Efectuarea auditului de deseuri.
 • 5. Elaborarea programului de gestionare si reducere a deseurilor.
 • 6. Monitorizarea programului de reducere a deseurilor.
 • 7. Analiza periodica a activitatii de management al deseurilor.
 • 8. Asistenta lunara/consultanta.
 • 9. Identificarea colectorilor autorizati/reciclatorilor, consultanta in semnarea contractelor cu acestia.
 • 10. Coordonarea activitatilor specifice in vederea respectarii cerintelor legale.
 • 11. Elaborarea programului de instruire a personalului in domeniul managementului deseurilor.
 • 12. Intocmirea documentelor de transport necesare pentru transportul deseurilor nepericuloase si periculoase pe teritoriul Romaniei.
 • 13. Notificare client in cazul modificarilor legislative in domeniu.
 • 14. Elaborarea planului de management al deseurilor.
 • 15. Monitorizarea programului de management a deseurilor.
 • 16. Stabilirea obiectivelor privind managementul deseurilor precum si analiza periodica a activitatii de management a deseurilor.
 • 17. Consultanta in obtinerea autorizatiei de mediu/reinnoire autorizatie de mediu.
 • 18. Identificarea obligatiilor la Fondul de Mediu
 • 19. Identificarea OTR si intermedierea relatiilor cu acestia,consultanta semnare contracte.