Documentație

  Documentația de Protectia Muncii cerută de lege trebuie prezentată în cadrul fiecărui control. Aceasta include:

 • Evaluarea Riscurilor pentru fiecare loc de muncă;
 • Planul de Prevenire și Protecție;
 • Tematicile pentru Instructajele Introductiv-General, la Locul de Muncă și Instrucțiunile Proprii;
 • Un set de decizii privind organizarea măsurilor de Protectia Muncii pe teritoriul societății;
 • Întocmirea fișelor de instructaj și actualizarea lor, etc.

O scurtă descriere a principalelor documente:

Evaluarea Riscurilor

Pentru fiecare loc de muncă trebuie făcută o identificare şi evaluare a riscurilor care să cuprindă măsuri de prevenire a acestora şi de protecţie a angajaţilor;

Planul de Prevenire şi Protecţie

Cuprinde toate măsurile de protecţia muncii necesare evitării şi/sau eliminării riscurilor identificate la Evaluare;

Instrucţiuni Specifice

Se referă la conceperea tuturor specificaţiilor necesare unei activităţi sigure; se creează o listă cu astfel de instrucţiuni pentru fiecare loc de muncă şi se aduc la cunoștința salariaţilor;

Fișele de instruire

Sunt într-un format standardizat. Pentru fiecare salariat se întocmesc la angajare și se completează periodic, după fiecare instructaj.

Dacă doriți mai multe informații privind Protectia Muncii, vă rugăm să ne contactați.

Mai jos aveți o listă completă a documentelor pe care le întocmim:

  Decizii privind Sanatatea si Securitatea Muncii:

 • Desemnarea persoanei responsabile cu Protectia Muncii;
 • Stabilirea procedurilor de efectuare a instructajelor;
 • Executarea instruirii de Sanatatea si Securitatea Muncii;
 • Numirea și responsabilitățile conducătorului locului de muncă pe linie de S.S.M.;
 • Supravegherea sănătății lucrătorilor;
 • Organizarea Primului Ajutor;
 • Stingerea Incendiilor și evacuarea;
 • Măsuri pentru perioade caniculare;
 • Măsuri pentru perioade cu temperaturi foarte scăzute;
 • Acțiuni în caz de pericol grav și iminent;
 • Protecția maternității;
 • Protecția tinerilor lucrători;
 • Manipularea manuală a maselor;
 • Acordarea materialelor igienico-sanitare;
 • Semnalizarea de securitate.
  Dosar privind Evaluarea Riscurilor:

 • Prezentarea Metodei;
 • Evaluarea Riscurilor;
 • Planul de Prevenire și Protecție.
  Dosar privind Instruirea Introductiv-Generală

 • Tematica instruirii Introductiv-Generale;
 • Planul de desfășurare;
 • Chestionarul privind însușirea cunoștințelor și grila de evaluare;
 • Tematicile de instruire:
  • Legea 319/2006;
  • HG 1425/2006 actualizată;
  • Codul Muncii;
  • Codul Rutier;
  • Instrucțiuni proprii Prim Ajutor.
  Dosar privind Instruirea la Locul de Muncă

 • Tematica Instruirii la Locul de Muncă;
 • Planul de desfășurare;
 • Plan acțiune în caz de pericol grav și iminent;
 • fișă de instruire colectivă și tabel nominal cu persoanele paritcipante;
 • Tematicile de instruire:
  • HG 971/2006;
  • HG 1048/2006;
  • HG 1091/2006;
  • HG 1051/2006.
  Dosar privind Instrucțiunile Proprii

 • Plan Tematic Anual de instruire;
 • Instrucțiuni Proprii pentru fiecare loc de muncă (ocupație).
  Alte documente:

 • Capitol privind Protectia Muncii pentru fișa postului;
 • Fișe de Expunere la Riscuri;
 • Înștiințare privind dotarea cu trusă sanitară de Prim Ajutor;
 • Înștiințare privind efectuarea verificărilor PRAM;
 • Înștiințare privind verificarea centralei termice;
 • Grafic de întreținere și reparații;
 • Identificarea Echipamentului Individual de Protecție;
 • Acordarea Echipamentului Individual de Protecție;
 • Documente specifice P.S.I.