Instruirea lucrătorilor pe linia de Protecţia Muncii

angajare protectia muncii cluj

În cele ce urmează vă prezentăm procedura corectă de lucru şi instruire în Protecţia Muncii atunci când vreți să angajați un lucrător nou.

Înainte de semnarea contractului de muncă trebuie să informați lucrătorul asupra riscurilor la care se expune dacă se angajează la firma dumneavoastră, conform legii 319/2006, art. 13, lit h).

Cum se face acest lucru?

Punctul de vedere oficial comunicat nouă de către ITM Cluj, este că această informare se poate face și prin prezentarea fișei de expunere la riscuri profesionale.

Acest document se întocmește în 3 exemplare:

 1. Lucrătorul va primi un exemplar și va semna de primire.
 2. Un exemplar rămâne atașat la contractul de muncă.
 3. Un exemplar trebuie trimis la medicul de medicina muncii. În baza lui, medicul va stabili vizitele medicale necesare și va elibera fișa de aptitudini.

Categorii de lucrători cărora trebuie să li se facă această instruire, conform HG 1425/2006 art. 83:

 1. la angajarea lucrătorilor definiți conform art. 5 lit. a) din legea 319/2006;
 2. lucrătorilor detașați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;
 3. lucrătorilor delegați de la o întreprindere și/sau unitate la alta;
 4. lucrătorului pus la dispoziție de către un agent de muncă temporar.

Instruirea introductiv generală se face de către (conform HG 1425/2006 art. 83) :

 1. angajatorul care și-a asumat atribuțiile din domeniul securității și sănătății în muncă* sau
 2. lucrătorul desemnat**, sau
 3. un lucrător al serviciului intern de prevenire și protecție***, sau
 4. serviciul extern de prevenire și protecție****

NOTĂ:

* asumarea de către angajator se poate face pentru 1-9 lucrători. Angajatorul trebuie să aibă cel puțin un curs de protecția muncii de 80 de ore (HG 1425 art. 49)

** lucrătorul desemnat va fi un angajat cu normă întreagă, nu poate avea alte atribuții înafara securității și sănătății în muncă. (HG 1425 art. 20 lit 2.)

***Poate avea atribuții pe linia PSI și situații de urgență.

****Este obligatoriu a avea lucrător desemnat dacă aveți peste 49 de lucrători.

Durata instruirii este de minim 8 ore și se face conform tematicii de instruire și a planului de desfășurare aprobate de angajator. Instruirea se consemnează în fișa individuală de instruire.

Urmează instruirea la locul de muncă

Instruirea se face tuturor lucrătorilor la angajare, după instruirea introductiv generală, precum și lucrătorilor cărora li s-a schimbat locul de muncă.

Instruirea la locul de muncă se face de către conducătorul direct al locului de muncă. Verificarea se face de către lucrătorul desemnat sau serviciul extern de prevenire și protecția muncii.  Durata instruirii este de minim 8 ore și se face conform tematicii și a planului de desfășurare aprobate de angajator. Instruirea se consemnează în fișa individuală de instruire.

Urmează instruirea periodică.

Instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor. (HG 1425/2006 art. 95).  Durata instruirii periodice va fi de minim 2 ore. Instruirea se face de către conducătorul direct al locului de muncă și se verifică de șeful ierarhic superior sau de lucrătorul desemnat / serviciul extern de prevenire și protecție(HG 1425/2006 art. 96). Instruirea se face conform tematicii anuale de instruire și a instrucțiunilor proprii elaborate și aprobate de angajator. Intervalul dintre două instruiri nu va depăși 6 luni (HG 1425/2006 art 96 alin (2) sau 12 luni pentru personalul tehnico-administrativ (HG 1425/2006 art 96 alin (3)).

Urmează instruirea suplimentară.

Instruirea suplimentară se face în afara celor programate (HG 1425/2006 art. 98 – 100):

 1. când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
 2. când au aparut modificari ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri în unitate;
 3. la reluarea activitatii dupa accident de munca;
 4. la executarea unor lucrari speciale;
 5. la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
 6. la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;
 7. la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Durata instruirii va fi de minim 8 ore. Instruirea se face de către:

 1. angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitaţii şi sănătăţii în muncă; sau
 2. lucratorul desemnat; sau
 3. un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire; sau
 4. serviciul extern de protectie si prevenire.

Amenzi

Pentru neefectuarea oricărei instruiri de mai sus puteți fi sancționați cu câte o amendă de la 4000 la 10000 lei. (se poate achita jumătate din minim, 2000 lei, în 48 de ore)

Important: în cazul unui accident de muncă din care a rezultat decesul unei persoane, puteți fi tras la răspundere penală, în calitate de administrator / angajator.

Societatea noastră oferă toate aceste servicii de Protecţia Muncii în cadrul asistenței lunare. Dacă doriți mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.