Protecţia muncii – de ce este necesară?

Protectia Muncii Cluj

“Munca sigură înseamnă câștig sigur.”

Înainte de a fi angajați ai unei firme, lucrătorii, după cum sunt denumiți în legislația securității și sănătății în muncă, și implicit protecţia muncii, sunt în primul rând oameni. Oamenii reprezintă resursele intelectuale, intangibile, care pot fi descrise, măsurate, transformate în valoare și dezvoltate în conformitate cu obiectivele curente ale afacerilor și perspectivelor viitoare.
Oamenii reprezintă capitalul uman al unei afaceri, constituit din elemente cum ar fi cunoașterea, abilitățile personale, aptitudinile și capacitatea de muncă. Capitalul uman este influențat de aspecte legate de sănătatea fizică și psihică, precum și de satisfacția muncii desfășurate, de angajament și motivare intrinsecă.
Pentru o performanță ridicată, respectiv productivitatea necesară, lucrătorul are nevoie de un mediu de muncă sigur, astfel încât să nu aibă sentimentul de afectare a sănătății. Lucrătorii care nu sunt satisfăcuți de condițiile de muncă nu vor fi motivați, creativi sau inovativi, vor fi permanent nemulțumiți și vor părăsi organizația cu prima ocazie.

Există în rândul multor angajatori falsa impresie că doar condițiile salariale motivează lucrătorii, la fel cum sunt unii care desconsideră total lucrătorii “dacă nu-ți convine pleacă, sunt sute care așteaptă la poartă”. Nimic nu poate fi mai greșit. Am întâlnit angajatori care plătesc salarii relativ mici, dar își păstrează lucrătorii. Cum? Prin condițiile de muncă oferite, siguranța locului de muncă, satisfacția muncii și recunoașterea meritelor personale ale lucrătorilor. Orice plecare a unui lucrător generează pentru organizație o serie de cheltuieli legate de găsirea unui înlocuitor, de pregătirea și instruirea lui, de trecerea unui anumit timp până la atingerea productivității dorite.
Aspectele legate de protectia muncii trebuie să fie la fel de importante ca productivitatea și cele economice. Cum se creează un mediu sigur de muncă pentru lucrători? Prin realizarea unor pași care nu sunt limitativi:

  1. Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.
  2. Întocmirea unui plan de prevenire și protecție care să conducă la eliminarea si/sau diminuarea riscurilor identificate. În cadrul acestui plan vor fi prevăzute, în ordine, măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare și alte măsuri, cum ar fi acordarea echipamentului individual de protecție.
  3. Implementarea și realizarea măsurilor din planul de prevenire și protecție.

La fel de importante sunt și determinările de noxe (zgomot, pulberi, vapori, praf, vibrații, șamd) și luarea măsurilor de eliminare si/sau limitare a acestora. Existența unui vestiar, a unei sali de mese, a grupurilor sociale curate, influențează în bine starea de confort psihic a lucrătorilor. Acestea fac parte din oferirea unui mediu de muncă prietenos și plăcut.
Toate aceste măsuri trebuie să conducă la evitarea accidentelor de muncă, accidente care aduc o mulțime de costuri pentru organizație, printre cele mai mari fiind amenzile pe care le aplică inspectorii de muncă.
Linia directoare (oficială) la cercetarea unui accident de muncă și stabilirea vinovaților este principiul că lucrătorul nu este niciodată vinovat. El poate fi declarat vinovat numai dacă angajatorul face dovada că a îndeplinit toate cerințele legale.
Așa că la orice accident de muncă va fi cel puțin o amendă. Amenzile sunt ridicate, pot fi de la 3.500 la 10.000 lei. Este mai bine ca acești bani să fie cheltuiți pentru crearea de locuri de muncă sigure, plăcute, care să stimuleze lucrătorii să vină cu plăcere la serviciu!