Asistență Lunară

    Asistenţa lunară de S.S.M. şi P.S.I. include:

  • Efectuarea instructajelor periodice de S.S.M. şi P.S.I.;
  • Asistenţă pe perioada inspecţiilor I.T.M.;
  • Realizarea măsurilor dispuse de I.T.M;
  • Cercetarea accidentelor și întocmirea dosarului de cercetare;
  • Organizarea apărării împotriva incendiilor;
  • Efectuarea controalelor proprii de P.S.I.;
  • Actualizarea documentației;
  • Asistenţă la sediul dumneavoastră oricând este nevoie.

O scurtă descriere a principalelor activități:

Efectuarea instructajelor de Protecţia Muncii

Susţinem toate instructajele de protecţia muncii prevăzte de lege la frecvenţa pe care o doriţi (lunar, trimestrial, semestrial);

Asistenţă pe parcursul inspecţiilor I.T.M.

Suntem prezenţi la fiecare inspecţie a I.T.M. pe care o veţi avea şi prezentăm documentaţia pentru a proba conformitatea societăţii dumneavoastră cu legislaţia;

Investigarea accidentelor

Investigarea accidentelor este o cerinţă legală. Scopul este aflarea cauzelor accidentului şi eliminarea lor pe viitor. Desfăşurăm toate procedurile legale şi pregătim dosarul pentru I.T.M.;

Asistenţă la sediul dumneavoastră

Pot interveni multe situaţii neprevăzute şi suntem disponibili oricând este nevoie pentru a le rezolva.

Serviciile în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor inlcud:

Elaborarea documentaţiei de P.S.I.

Se referă, în principal, la elaborarea şi difuzarea documentelor care stabilesc atribuţiile personalului legate de P.S.I., a formularelor tipizate şi a evidenţelor specifice privind P.S.I., etc.;

Asistenţă lunară

Presupune efectuarea instructajelor de P.S.I., orgnizarea apărării împotriva incendiilor, planificarea şi executarea de controale proprii de P.S.I., etc.

Dacă doriți mai multe informații privind asistenţa lunară vă rugăm să ne contactați.